top of page

Vårt team

Vi som personale er opptatt av anerkjennende pedagogikk: Se hvert enkelt barn med deres unike personlighet. I vårt arbeid med barna er sosial kompetanse det grunnleggende og må være som en basis for all læring.

bottom of page